Dil-Div 08:00-14:00

TECGINIA, S.L. (des d'ara, TECGINIA) amb domicili social a Barcelona, és una societat degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i és la titular d'aquest lloc web (www.tecginia.com), amb correu electrònic de contacte info@tecginia.com.

TECGINIA exposa en aquesta secció la seva Política de Privacitat corporativa sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar quan visiti el nostre Web site. La Política de Privacitat de TECGINIA està presidida pel cumplimient de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

Ús i Tractament de Dades de Caràcter Personal

En cumpliment de l'establit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d'ara, LOPD), TECGINIA l'informa de que les dades de caràcter personal obtingudes, així como aquelles dades a les quals es pugui accedir com a conseqüència de la seva navegació, poden ser incorporades als fitxers automatitzats de TECGINIA o de qualsevol de les societats que la integrin.

TECGINIA pot recabar informació dels usuaris mitjançant el present lloc web de qualsevol de les següents formes:

- Informació facilitada pel propi usuari mitjançant les direccions de contacte (correu electrònic)

- Procesos de registre per a determinats serveis proporcionats a la pàgina web.

La informació personal d'identificació s'utilizarà exclusivament per a respondre a les seves sol·licituts i per a facilitar-li informació sobre TECGINIA o de qualsevol de les societats que la integrin.

Al mateix temps, es podrà utilitzar per a altres finalitats, sempre i quan se li sol·liciti prèviament i disposem del seu consentiment específicament. Les dades que vostè facilita s'utilizaràn exclusivament para oferirli serveis d'informació dins de l'àmbit pel qual vàren ser sol·licitades, posibilitant la actualització de les dades de registre en el cas no desitjar rebre més informació o modificar el contingut de la mateixa.

TECGINIA tracta la informació personal amb estricte cumpliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del Reial Decret 1720/2007.

En aquest sentit, totes les dades personals obtingudes seràn incorporades a fitxers donats d'alta en el Registre General de Protecció de Dades a nom de TECGINIA o de qualsevol de les societats que la integrin, complint amb totes les obligacions establertes, especialment les relatives al compliment dels principis d'informació i consentimient.

Així mateix, TECGINIA té establerts, conforme al Reglament de Mesures de Seguretat, polítiques i procediments de seguretat tecnològica i operativa per a protegir la seva información personal contra la pèrdua, us erroni, modificació o destrucció no intencionada, preservant en tot cas la confidencialitat de la mateixa.

En compliment de la Llei 34/2002, d'onze de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (des d'ara, LSSICE), TECGINIA no enviará per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzadas pels usuaris. TECGINIA pot identificar mitjançant la paraula "publicitat" aquells correus o butlletins (newsletters) que continguin comunicacions comercials o promocions, exclusivament.

En els casos on sigui necessari cumplimentar un formulari (inscripció a seminaris, esdeveniments, butlletins...etc), o remetre un correu electrònic (info@tecginia.com) i fer clic al botó d'enviament, la seva realització implicarà necessàriamente que ha estat informat (en virtut de l'article 5 LOPD) i, en el seu cas, ha otorgat el corresponent consentiment (a tenor de l'article 6 LOPD) al contingut de la present política de privacitat. Així, sempre que TECGINIA li demani dades de caràcter personal, inclourà la corresponent clàusula legal i un enllaç (link) vinculat a la present Política amb el propòsit de fer-lo partícip dels seus drets i obligacions establerts en la LOPD y LSSICE.

 

Exercici de Drets: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Aquelles personas físiques que hagin facilitat les seves dades a TECGINIA podran dirigir-se a la mateixa, en qualitat de Responsable del Fitxer, amb la finalitat de poder exercir gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades incorporades als seus fitxers. Donat el caràcter confidencial de la informació, Vostè no podrà exercir els seus drets telefònicament, degut a que aquest mitjà no permet acreditar la seva identitat com a titular de les dades registrades. L'interessat podrà exercir els seus drets mitjançant actuació habilitada i implementada en la pròpia web o, (en cas de no estar habilitada o implementada) mitjançant comunicació escrita dirigida a TECGINIA a la següent direcció: ATT: Responsable LOPD. C/ Numància, 56-58, Esc. B, 08029 (Barcelona), amb la següent referència: "Exercici de drets" (junt a la seva sol·licitud escrita i firmada, haurà d'acreditar la seva personalitat aportant fotocòpia del seu D.N.I.).

 

Menors d'Edat

La present pàgina web de TECGINIA no es dirigeix a menors d'edat. Si l'usuari es menor d'edat, li demanem que abandoni aquesta pàgina web. Tanmateix, TECGINIA s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incumpliment d'aquest requisit.

 

Modificació de la Política de Privacitat

TECGINIA es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de la Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada al menys déu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús del Web després d'aquests canvis implicarà l'expressa acceptació dels mateixos.

Fem servir cookies al nostre lloc web. Algunes d'elles són essencials per al funcionament de el lloc, mentre que d'altres ens ajuden a millorar el lloc web i també l'experiència de l'usuari (galetes de rastreig). Pots decidir per tu mateix si vols permetre l'ús de les cookies. Tingues en compte que si les rebutges, pot ser que no puguis fer servir totes les funcionalitats del lloc web.